SZKOLENIA EDUKACYJNE DLA BISKUPÓW
oraz ich współpracowników i wyższych przełożonych zakonnych z Europy Środkowo-Wschodniej 

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Finanse i Fundraising

Finanse i Fundraising

Kurs języka angielskiego

Kurs języka angielskiego

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC) oraz United States Conference of Catholic Bishops’ Office to Aid the Catholic Church in Central and Eastern Europe oferują w Warszawie następujące kursy:
  • Dwutygodniowy kurs języka angielskiego (1-18 września 2022)

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Organizatorzy: