Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Finanse i Fundraising

Finanse i Fundraising

Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury

Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury

Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC)

oraz

United States Conference of Catholic Bishops’ Office to Aid the Catholic Church in Central and Eastern Europe

oferują w Warszawie następujące kursy dla księży biskupów i innych duchownych współpracujących z biskupami w zarządzaniu diecezjami w krajach dawnego bloku radzieckiego:

Program proponuje profesjonalną pomoc w rozwoju takich umiejętności kierowania diecezją jak zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, zarządzanie finansami i pozyskiwanie funduszy. Poruszana podczas kursów tematyka będzie koncentrowała się na najważniejszych kwestiach, będących obecnie największym wyzwaniem dla diecezji.

Ponadto księża biskupi będą mieli okazję poznać się lepiej nawzajem oraz wymienić osobiste doświadczenia, a także podzielić się stosowanymi praktykami w dziedzinie komunikacji i zarządzania diecezją, oraz jej zasobami zarówno materialnym jak i personalnymi.

Uczestniczący w kursach będą również mogli porozmawiać z przedstawicielem Office to Aid the Catholic Church at United States Conference of Catholic Bishops o swoich potrzebach finansowego wsparcia diecezjalnych i międzydiecezjalnych inicjatyw.