SZKOLENIA EDUKACYJNE DLA BISKUPÓW
i ich współpracowników oraz wyższych przełożonych zakonnych z Europy Środkowo-Wschodniej 

Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC) oraz United States Conference of Catholic Bishops’ Office to Aid the Catholic Church in Central and Eastern Europe oferują w Warszawie:
  • Szkolenie dla Biskupów z Zakresu Przywództwa (29 stycznia-1  lutego 2024)     

     

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Organizatorzy:

Strona główna | Szkolenie dla Biskupów z Zakresu Przywództwa | Kurs języka angielskiego | Zarządzanie Zasobami Ludzkimi | Organizatorzy | Kontakt

developed by