Program

Poniedziałek, Dzień Przyjazdu

1300   Obiad
Rejestracja i wydawanie pakietu materiałów szkoleniowych uczestnikom
1700   Msza św.
1800   Kolacja
1900   Powitanie uczestników, przedstawienie ECCC i programu warsztatów przez Dyrektora ECCC.
Spotkanie braterskie

Wtorek, Dzień Pierwszy

730     Msza św.
800     Śniadanie
900    Wykład I: Jak w sytuacjach kryzysowych przemawiać do świeckiego świata- o. John Dardis SJ, Główny Doradca ds. Analizy i Planowania w Rzymskiej Kurii Towarzystwa Jezusowego- cz. 1.
945    Przerwa na kawę
1015  Jak w sytuacjach kryzysowych przemawiać do świeckiego świata – wykład
o. John Dardis SJ - cz. 2.
1100  Wykład II: o. Adam Żak SJ, Koordynator Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży – cz.1.
1145  Przerwa na kawę
1215  o. Adam Żak SJ – cz.2.
1300   Obiad
1430  Warsztaty przed obiektywem kamery – wprowadzenie do pracy w grupach
1530 Warsztaty przed obiektywem kamery – praca w grupach – cz.1.
1700  Przerwa na kawę
1800  Kolacja
1900  Spotkanie braterskie

Środa, Dzień Drugi

730     Msza św.
800     Śniadanie
900     Warsztaty przed obiektywem kamery – praca w grupach – cz. 2.
1100   Przerwa na kawę
1130   Warsztaty przed obiektywem kamery – praca w grupach – cz. 3.
1300   Obiad
1500   Warsztaty przed obiektywem kamery – praca w grupach – cz. 4.
1630   Przerwa na kawę
1700   Warsztaty przed obiektywem kamery – praca w grupach – cz. 5.
1830   Kolacja
1900  Spotkanie braterskie

Czwartek, Dzień Trzeci

730     Msza św.
800     Śniadanie
900     Warsztaty przed obiektywem kamery – praca w grupach – cz. 6.
1100   Przerwa na kawę
1130   Warsztaty przed obiektywem kamery – praca w grupach – cz. 7.
1300   Obiad
1500   Warsztaty przed obiektywem kamery – praca w grupach – cz. 8.
1630   Przerwa na kawę
1700   Podsumowanie całego spotkania
1830   Kolacja
1900  Spotkanie braterskie

  

Prowadzący wykłady: o. John Dardis SJ, o. Adam Żak SJ
Prowadzący warsztaty: Grzegorz Kozak (TV Polsat); Marta Kielczyk (TVP); o. Artur Kołodziejczyk SJ